Zending - Outreach

Zending

We delen graag alle belevenissen in het uitreiken naar deze wereld met Gods Liefde! Jezus is de reden dat we gaan, Jezus zond ons zoals De Vader Hem zond! Johannes 20:21 Jezus zei: ‘Ik geef jullie mijn vrede,’ ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Wij geloven dat iedere volgeling van Jezus hoort te wandelen in de voetstappen van Jezus!

Jezus zei tegen Zijn Discipelen: “Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer alles te doen wat aan jullie geleerd heb.

Outreach

We like to share everything we experience while reaching this world with Gods love! It all because of Jesus, Jesus send us like He was sended by The Father! John 20:21 Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you. We believe that every follower of Jesus has to go in Jesus footsteps!

Pin It on Pinterest

Share This