De week zijn we fantastisch begonnen, zoals ik al zei word elke dag beter! De afgelopen dagen hebben we al zoveel mooie dingen meegemaakt en we geloven dat er nog heel veel mooie dagen komen!

De stad Paramaribo hangt al flink vol met posters. Iedere dag mogen we een hoop flyers uit delen ook bijbels en boeken doe het heel goed. Ik ben nu blij dat ik zoveel heb verstuurd uit Nederland. Toen ik al het materiaal voor het eerst zag vroeg ik Broeder Harrold of we het wel allemaal op konden maken. Daar ben ik nu wel van overtuigd.

De mensen komen bij ons thuis langs om kleding, brood, gebed of om een bijbel op te halen! Dit is prachtig om te zien. Ook komen er veel gelovige langs bij ons thuis om te praten, te bidden of om wat evangelisatie materiaal op te halen. Dit is fantastisch! De hele outreach willen we hier zijn voor de mensen in dit land. Om hen te helpen Jezus te volgen, hem beter te leren kennen! Dat is het mooiste wat er is, maar je leert Jezus niet alleen kennen op die manier! Jezus zelf leert dat als wij naakte kleding geven, gevangen opzoeken, hongerige te eten geven dat we dan Hem ontmoeten! We doen het allemaal voor Jezus. God ontmoet je dus op deze manier en dat maakt op mij verreweg de meeste indruk!

Naast al deze mooi dingen zie ik ook zat fout gaan! Na een rondje plakken in de stad donderdag avond ben ik mijn tas kwijtgeraakt. Deze is waarschijnlijk uit de auto gestolen! Dit is erg vervelend want ik ben veel geld kwijt en mijn paspoort, pasjes, tas, etc.

Deze dingen maken het soms lastig om te leven als Jezus, het maakt soms dat je denkt waarom gebeurd dit? Ook Willem is flink ziek geworden, maar het gaat nu gelukkig beter! We geloven beide dat God ons hier op aarde wil laten leven als Jezus!

Jezus stond boven alle problemen, zorgen, ziekte en alle vreselijke gevolgen van de zondeval. Het is niet dat ik het zo onhaalbaar vind om die houding aan te nemen maar het is iets dat niet vanzelf gaat. Het is bovennatuurlijk leven en dat gaat niet zonder tegenstand! Die tegenstand zie ik ook in het leven van Jezus en alle andere discipelen. Toch kende zij het geheimenis dat Jezus in ons woont.

Hij geeft mij hoop, geloof en liefde om verder te gaan. Hoop omdat ik weet dat Jezus het laatste woord heeft, dat ziekte, pijn, ellende en alles wat van de duivel komt mij niet zal kunnen tegenhouden! Ik heb geleerd weerstand te bieden aan de duivel! En nu zie ik in mij leven een opwaartse lijn van bovennatuurlijk leven! Ik zie dat zieken genezen en dat ziekte niet regeert in mijn leven maar dat Jezus regeert! Ik zie dat tegenspoed moet wijken en dat ik voorspoedig kan zijn omdat De Heer mijn Herder is! Mij zal het aan niets ontbreken, al moet je door een dal van diepe duisternis, je zal er door gaan! En het licht zal alle duisternis verdrijven!

Daarom gaan we door! We zijn heerlijk verder gaan plakken, prediken, bidden en we zullen blijven door gaan! Terwijl Willem nog niet beter was zijn we heerlijk voor de zieke in het ziekenhuis gaan zorgen! We mochten handen opleggen voor genezing, bijbels delen, en bidden met de mensen daar wat is het een zegen om een zegen te zijn! Wat is het geweldig om bij Jezus te horen!

God is licht en in Hem is geen enkel spoor van duisternis, in Hem ben in verborgen en veilig! Ik weet dat ik leef in een wereld waarin niet iedereen het licht wil verspreiden en ik zie dat de duisternis werkt. Maar dat is niet mijn focus! Mijn focus is op Jezus het Licht! Zijn Koninkrijk, het Konkrijk van het licht, het Koninkrijk der hemelen waar alles perfect is dat neemt toe op aarde en we zullen door gaan dat Koninkrijk te vertegenwoordigen als ambassadeurs van Jezus Christus!

Shabbat Shalom uit een prachtig  zonovergoten Suriname. Ook hier is er een deel van Gods schitterende bruid de gemeente van Jezus! Ook hier is Gods Koninkrijk vertegenwoordigd!

Liefs van Willem en Florens!

Pin It on Pinterest

Share This