Het weekend hier is weer om, nadat ik zaterdag de laatste blog schreef ben ik op pad gegaan met Robberto, de enthousiaste broeder. Mensen hier zijn dol op allerlei titels, maar hij wil het liefste “broeder” genoemd worden. En ik geloof dat dit ook de mooiste naam is die we van Jezus hebben gekregen, we hebben het voorrecht om Kinderen van God te zijn!

Het enthousiasme van de discipelen in bijbel gedeelte hieronder daar heeft als het goed is ieder kind van God deel aan.

Enthousiast zeiden de dicipelen tegen De Heere Jezus, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Jezus spreekt hier over dingen die verborgen zijn voor wijzen en verstandigen, alleen kinderen kunnen deze dingen begrijpen. Als kind van God hoor je kinderlijk te geloven. We hebben enkel en alleen al vreugde om het feit dat we weten dat onze namen geschreven zijn in de hemelen. Deze vreugde ervaren ook wij nu, al zien we dat ook de duivel ons onderworpen is, al weten we dat we meer dan overwinnaars zijn toch is onze vreugde daar niet van afhankelijk.

Dit is een belangrijke les want ook al is de duivel aan ons onderworpen, hij maakt nog steeds misbruik van mensen die zich door hem laten gebruiken. Om je te belasteren, om kwaad te doen, te stelen en je te beroven. Al het kwaad in de wereld komt van de duivel! Ook al heb ik macht over de duivel gekregen ook al zie ik dat hier mensen vrij komen van de jukken die satan mensen oplegt, toch zie ik nog steeds een wereld vol leed. De wereld is vol van de glorie van God maar ook vol van de leugens en kwade praktijken van de duivel.

Wij als kinderen van God zijn kinderen van het Koninkrijk van het licht, maar een ieder die niet bij dit Koninkrijk hoort is nog deel van het rijk van de duisternis! En het is een feit dat ik juist van die mensen hou, Jezus gaf zijn leven voor hen, voor ons want ieder mens heeft een tijd gekend dat hij of zij zonder God leefde.

We kunnen hen bereiken door een licht te zijn, dit kan alleen als je gefocust bent op Het Licht Jezus Christus! Ik wil me juist daarom focussen op het licht en opnieuw kinderen van het licht om mij heen! Dit is een keuze die niet altijd makkelijk is maar als je het wil dan kan het!

Wij zijn hemel burgers, God is altijd met ons! In psalm 16:11 staat in zijn aanwezigheid is altijd vreugde! Paulus leerde: verheug u in De Heere ten alle tijde. Je kunt altijd de keuze maken om positief in het leven te staan, een gelovige volgeling van Jezus hoort zich te verheugen ten alle tijde.

Daarom gaan we hier in Suriname vrolijk door, we richten ons op goede dingen. Nadat Robberto gekomen was zijn we heerlijk gaan plakken! Mensen zijn zo dankbaar als ze een mooie posters op hun winkel, huis of schutting krijgen. Ook op de markt konden we een zegen zijn, veel mensen hebben het goede nieuws ontvangen en de bijbels zijn ook erg gewild. Na de markt hebben we wat posters geplakt en zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Hier was ook zoveel dankbaarheid, mensen liggen daar te wachten op bezoek niemand wil graag ziek zijn. Na deze mooie dag ben ik vroeg mijn bed ingedoken om goed uitgerust de zondag in te gaan.

Zondagochtend ben ik begonnen met een lekker stuk bijbel lezen en hardlopen, hierna zijn we naar het plaatsje Groningen gereden. Ik mocht spreken in een gemeente daar in de buurt. De boodschap kun je beluisteren via deze link: Soundcloud

Nog voor het einde van de samenkomst kwam de voorganger met het idee om geld op te halen. Ze vonden het vreselijk dat ik in bestolen was. Wat mooi dat broeder en zusters zo goed gunnend zijn. Na de preek waren heel veel mensen bemoedigd, voor iedereen mochten we bidden. Ook mochten we mensen handen op leggen voor genezing, kinderen van het internaat met al heel jong een vreselijk verleden mochten we dienen met bemoedigen en gebed. Elk gemeente lid heeft prachtige posters bijbels en een heel veel ander evangelisatie materiaal mee gekregen. Fantastisch! Wat is het mooi om een hemel burger te zijn.

Pin It on Pinterest

Share This