Er zijn meerdere zaken waar ik aandacht aan geef in mijn leven, hier volgen de belangrijkste:

Vissers van mensen

Stichting Vissers van Mensen houdt zich voornamelijk bezig met straatevangelisatie. Dit houdt in dat mensen van ons team dagelijks te vinden zijn bij weekmarkten, winkelcentra en trein- en busstations om met mensen te spreken over het goede nieuws, de kracht van God tot behoud. Verder leggen we ons toe op het trainen van gelovigen, zodat ook zij in hun omgeving de blijde boodschap leren delen. Mocht u daar interesse in hebben dan kunt u ons uitnodigen voor spreekbeurten en/of trainingen voor uw kerkelijke gemeente. Vissers van Mensen organiseert ook regelmatig outreaches (zendingsreizen) naar Israël en Afrika. In de agenda kunt u zien welke activiteiten er binnenkort zijn.

Fishers of Men

The organization Fishers of Men is a group of people from different places all over the Netherlands. We travel around with a big blue bus and fish for people, we catch them with the love of Jesus and after that we encourage them to follow Jesus to!

Website: Vissers van mensen

Facebook: Vissers van mensen

Jezusredt.nu

Jezusredt.nu is een groep christenen met diverse achtergronden, die op zoek willen gaan naar een Bijbelse manier van samenkomen en gehoor willen geven aan de grote zendingsopdracht (Matth. 28:19). We willen onze plaats in het Lichaam van Christus kennen en innemen. De Heere Jezus Christus is ons hoofd. We willen geen nieuwe leer of stroming beginnen. Hij kwam om ons het Leven te geven. In overvloed. We willen bij die eenvoud blijven die in Christus Jezus is (2 Kor. 11:3).

We streven naar een gezond geestelijk klimaat, waarin we: ons willen laten gezeggen, levensheiliging en de Godsvrucht mogen zien groeien en waar we de liefdevolle eenheid in het Lichaam van de Heere Jezus Christus in ere willen houden. We willen biddend en geleid door de Heilige Geest het woord lezen en toepassen (o.a. Joh. 1:1 – 18, Hebr. 12:3). Iedereen is bij ons welkom om de Heere Jezus Christus te verkondigen, te zoeken en te eren (2 Petr. 3:9).

Website: Jezusredt.nu
Facebook: Jezusredt.nu

Mars voor Jezus

Zondag 6 September 2015 heeft er een nationale mars voor Jezus worden gehouden in Den Haag! Dit legendarische evenement werd georganiseerd om Jezus bekend te maken! De eerste Mars voor Jezus werd in 1992 gehouden in Nederland. Hiermee werd De Heere Jezus bekendgemaakt als Heer, Koning, Redder, Genezer, Rots en als Hoop voor een ieder die in Hem gelooft!

Wij roepen iedereen die leeft in relatie met Jezus op dit fantastische evenement mee te vieren! Wij geloven dat er hoop is voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag hoop voor Nederland, hoop voor deze wereld! Omdat Jezus redding bracht, Jezus is de oplossing, Jezus gekomen om redding te brengen voor de hele wereld! Hallelujah!

March for Jesus

12 times a year we organize the Mars for Jesus. We do that in all the 12 provinces of The Netherlands. Our desire is to show every person around the love of Jesus.

Website: mars voor Jezus

Facebook: mars voor Jezus

Pin It on Pinterest

Share This